Big data is tegenwoordig een veelgehoorde term. Maar voor veel bedrijven blijft het ook bij ‘alleen een term’. Volgens onderzoek van KPMG blijkt namelijk dat bestuurders van ondernemingen wereldwijd nog weinig op hebben met de analyse en het gebruik van klant- of andere bedrijfsgegevens. De informatie die big data kunnen opleveren worden dus nog te weinig benut.

Onderzoek KPMG naar big data

KPMG deed (internationaal) onderzoek onder ruim driehonderd bestuurders van ondernemingen naar het gebruik en de analyse van (klant)gegevens en de voordelen die dit kan opleveren. Het onderzoek wijst uit dat initiatieven op het gebied van data-analyse binnen de organisatie in het algemeen weinig steun van het bestuur krijgen. De leiding van de onderneming begrijpt bovendien veelal niet hoe zij het maximale rendement uit dit soort analyses kunnen halen. “Toch hebben de bedrijven wel de ambitie om het gebruik van big data onderdeel te maken van hun business model en de besluitvorming”, constateert Maurice Op het Veld, partner bij KPMG Advisory.

Obstakels data-analyse

Volgens Op het Veld blijkt uit het onderzoek dat er twee belangrijke obstakels zijn om het gebruik van data onderdeel te laten zijn van het bedrijfsmodel. Aan de ene kant zijn er veel initiatieven op het vlak van data-analyse, waardoor het onoverzichtelijk wordt. Anderzijds is het management te weinig betrokken om het business model fundamenteel aan te passen en dus interne bedrijfsgegevens en externe informatie, zoals de kennis van klanten, te koppelen.

Nieuwe inkomstenbronnen

Hoewel big data momenteel nog niet optimaal worden benut, geven de onderzochte bedrijven aan dat dit met drie jaar wel is gerealiseerd. Ruim de helft verwacht dat zij de komende drie jaar nieuwe bronnen van inkomsten gecreëerd zullen hebben. Nog eens de helft voorziet een efficiëntere bedrijfsvoering en bijna 40% verwacht meer inzicht in het gedrag van de klant te krijgen. Ook de snelheid van de besluitvorming en het vermogen om beter met risico’s om te gaan, worden als belangrijke voordelen van het gebruik van data-analyses gezien. Op het Veld: “Door risico’s niet te baseren op schattingen, maar op simulatie of mogelijke scenario’s, kunnen bedrijven tot de conclusie komen dat de risico’s die zij lopen uiteindelijk kleiner zijn dan verwacht en neemt het vertrouwen in de besluitvorming toe.”

Data dient hele organisatie

Dat data iets is van de hele organisatie, meent ook Op het Veld. “Het is van groot belang dat data-analisten nauw samenwerken met de afdelingen die te maken hebben met klanten, leveranciers en productmanagers en dat zij voortdurend op zoek zijn naar mogelijkheden om de prestatie van de onderneming te verbeteren.” Dat de onderzochte bedrijven dit begrijpen, blijkt uit het feit dat 60% aangeeft alle initiatieven op het gebied van data-analyses intern beter te willen organiseren door data-analisten te laten samenwerken met de diverse afdelingen. De helft wil eveneens werken aan het realiseren van het hoogst mogelijke rendement van alle initiatieven. “Belangrijk hierbij is onder andere dat alle initiatieven gekoppeld zijn aan de bedrijfsdoelstellingen, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de relatie met klanten, het vergroten van de omzet of verlagen van de kosten. Ruim 30% is van plan aanzienlijk meer geld te reserveren voor alle initiatieven op het gebied van data-analyses en het gebruik ervan.”