De toenemende digitalisering is er mede oorzaak van dat de klantrelatie fundamenteel veranderd is. Het persoonlijk contact wordt door al deze digitale invloeden steeds belangrijker en waardevoller. Het is aan de bedrijven om te zoeken naar de juiste inzet van zowel de menselijke als het digitale component om de klant optimaal te benaderen.

CRM partners “Hero of Zero”

CRM partners heeft de “Customer Engagement “Hero of Zero” test in het leven geroepen waarmee bedrijven een beter inzicht in de score op deze beide gebieden kunnen krijgen. In totaal moeten er 20 vragen ingevuld worden waarna bedrijven weten hoe ze scoren op het gebied van Customer Engagement. Op basis van deze test krijgen deelnemers praktische tips waarmee de klantbeleving verbeterd kan worden.

De CRM Partners CEM-test is hier te vinden.