Salesforce, ontwikkelaar van CRM-software, publiceerde 12 september 2016 onderzoek wat aantoont dat de CRM-softwareleverancier en CRM-dienstverlener samen met partners in 2020 zal hebben bijgedragen aan bijna 1,9 miljoen nieuwe banen en 389 miljard BNP wereldwijd. Salesforce heeft het in dit kader over de Salesforce economie.  De data uit het onderzoek van IDC Detailing laat een sterke relatie zien met Salesforce: de klanten, partners en ontwikkelaars die samen de Salesforce economie bewerkstelligen. Ter illustratie: de Salesforce app is inmiddels al meer dat 4 miljoen keer geïnstalleerd. Die app kan vervolgens weer gebruikt worden door zo’n 100 gebruikers. 88% van de Fortune 100 bedrijven hebben in ieder geval één app geïnstalleerd. 65% van alle klanten gebruiken meerdere apps.

Salesforce kennis

Cijfers tonen aan dat Salesforce beheerders, ontwikkelaars, gebruikers en partners maar liefst 1 miljoen badges hebben verdiend in de leeromgeving van Salesforce. Dit betekent dat zij over voldoende vaardigheden beschikken om met Salesforce te werken. Wereldwijd staan er zo’n 300.000 vacatures open waarin nadrukkelijk wordt gevraagd om aantoonbare kennis van Salesforce. Het gemiddelde salaris dat bij deze vacatures wordt geboden bedraagt 80.000 dollar per jaar.

Cloud biedt kansen

Volgens Salesforce wordt de cloud niet langer gezien als een bedreiging, maar een erkend platform wat volop ruimte biedt aan innovatie, nieuwe verdienmodellen en industrieën. Volgens het IDC onderzoek geneert cloud computing juist banen door de toename van IT-innovaties. Dat leidt weer tot bedrijfsinnovaties en toenemende omzetten in lokale markten. IDC meldt dat uitgaven t.b.v. de particuliere cloud nu nog goed zijn voor minder dan 5% van de totale IT-uitgaven en 15% van de software uitgaven. Men verwacht dat dit tot 2020 zes keer zoveel zal zijn.

Gunstige ROI

In het rapport van IDC wordt gemeld dat in 2020 elke Salesforce dollar maar liefst 4,14 dollar zal opleveren. Salesforce abonnementen worden uitgebreid met extra apps en extra dienstverlening van adviesbureaus. Cloud computing levert volgens Salesforce-klanten hen meer op, omdat men nog te vaak bij traditionele IT gebonden is aan (gebrek aan) onderhoud en periodieke updates. Uit onderzoek van 2015 bleek dit 71% van de IT-uitgaven in beslag te nemen. Salesforce-klanten geven aan dat hun ROI op ongeveer 13 maanden of zelfs minder ligt. Over 4 jaar zouden dankzij investeringen wereldwijd de financiële voordelen nog meer moeten opwegen tegen de kosten.