Gegevens in CRM systeem

Het CRM systeem krijgt meerwaarde door de gegevens die worden ingevoerd in het systeem. Welke gegevens mogen niet ontbreken in het CRM systeem?

1. NAW-gegevens

Het spreekt voor zich dat de NAW-gegevens niet mogen ontbreken in het CRM systeem. Het aanvullen van de gegevens met een eventueel postadres loont de moeite voor bedrijven die regelmatig direct mail-campagnes willen versturen.

2. Contactgegevens

Ook contactgegevens, zoals e-mailadressen en telefoonnummers, mogen zeker niet ontbreken in het systeem. Het is handig om zowel het e-mailadres als het telefoonnummer in het CRM systeem te noteren en een contactvoorkeur aan te geven in het systeem.

3. Functie

Het noteren van de functie-titels is eveneens een gegeven dat het verdient om in het CRM systeem genoteerd te worden. Zeker wanneer met meerdere personen binnen een organisatie contact onderhouden wordt is dit handig. Ook met het oog op het verzenden van direct mail-campagnes, die beter aan specifieke personen binnen de organisatie verzonden kunnen worden.

4. Aantekeningen over contacten en aankopen, informatie-aanvragen en monsters

Het CRM-systeem kan een hoop informatie opslaan. Aantekeningen over aankopen en eerdere contacten horen in het CRM-systeem thuis. Vragen klanten en leads informatie of monsters van producten aan? Het noteren van deze zaken kan de verkoper helpen om leads beter op te volgen en een betere service d.m.v. van follow-ups aan bestaande klanten te verlenen.

5. Notities

Naast het noteren van deze gegevens is het voor de verkopers en de buitendienst medewerkers handig om nog een aantal aanvullende gegevens in het CRM-systeem te noteren. Zo kunnen bijzonderheden en andere aantekeningen worden genoteerd. Zaken die handig zijn om te noteren in het CRM zijn bijvoorbeeld de favoriete voetbalclub van de contactpersoon etc. Hoewel deze gegevens niet direct relevant lijken, zijn deze gegevens handig in het contact met de klant. Het zijn deze kleine blijken van persoonlijke interesse die in de omgang met de klant het verschil kunnen maken. Het onthouden van deze gegevens kan voor vertegenwoordigers en buitendienst medewerkers lastig worden wanneer ze een groot rayon beheren; het CRM systeem biedt dan uitkomst door de optie om deze notities snel een en eenvoudig op te slaan, zodat de gegevens voor een bezoek geraadpleegd kunnen worden.